Wyślij badanie

Jeśli nie możesz wysłać plików pocztą [np. z powodu wielkości plików badania], możesz załadować je tutaj, trafią do izolowanego katalogu opisanego twoją nazwą, o którą system zapyta po udanym wysyłaniu plików. Najlepiej wpisz coś co pozwoli zidentyfikować twoje pliki w jednoznaczny sposób.