Zalecenia związane ze stanem epidemicznym COVID-19

Zalecenia dla Pacjentów gabinetu lekarskiego Salutari

Z powodu obecnego stanu epidemicznego SARS-CoV-2019 aby zapewnić bezpieczeństwo naszym Pacjentom i personelowi wdrożyliśmy następujące zasady: 

 1. Ograniczenie wizyt do niezbędnych – to jest związanych z koniecznością fizycznej obecności w gabinecie
 2. Niektóre wizyty możemy przeprowadzać zdalnie: telefonicznie, lub w formie videokonferencji. Można w ten sposób otrzymać e-receptę, skierowanie, czy wykonać kontynuację zwolnienia lekarskiego.
 3. W przypadku osobistej wizyty w gabinecie, proszę przyjechać na umówioną godzinę, nie ma potrzeby pojawiania się wczesniej.
 4. Przed wejściem do gabinetu [i po jego opuszczeniu] proszę umyć ręce w łazience wodą z mydłem. 
 5. Do gabinetu wchodzi tylko Pacjent – jest do związane z ograniczoną dostępnością maseczek ochronnych.
 6. Po opuszczeniu gabinetu, należy umyć ręce wodą z mydłem, lub odkazić dostępnym na recepcji środkiem dezynfekcyjnym
 7. Jeśli Pacjent lub inny domownik ma jeden z poniższych objawów: 
 • duszność
 • suchy kaszel
 • gorączka (ponad 38°C)
 • nudności, wymioty
 • biegunka
 • zmęczenie

proszę o poinformowanie o tym w trakcie rozmowy telefonicznej lub poprzez e-mail

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *